PP Soběšické rybníčky 24.3.2020

skokani a ropuchy

 

Odpoledne se má počasí pokazit, takže v plánu mám jen krátkou vycházku - užít si sluníčko a teploty kolem 18°C. Jaro je tady se vším všudy.

Ponávka v Zamilovaném hájku Ponávka v Zamilovaném hájku

Ponávka v Zamilovaném hájku

Ponávka v Zamilovaném hájku

v lese nad Lachemou

Kvetou už všechny typické jarní rostliny - vyrůstají časně na jaře ještě před olistěním stromů, aby využily sluneční světlo.

křivatec žlutý

křivatec žlutý

křivatec žlutý

jedovatá dymnivka plná

Voní to tady :-)

zřejmě špendlíky

zřejmě špendlíky

Od myslivny pokračuju proti proudu potoka Kubelín.

potok Kubelín potok Kubelín

potok Kubelín

potok Kubelín

sasanka hajní, která podobně jako česnek medvědí tvoří rozsáhlé porosty v listnatých lesích

PP Soběšické rybníčky leží ve stinném údolí v lesích Soběšické vrchoviny v nadmořské výšce 290-330 m mezi Řečkovicemi a Soběšicemi. Původně zde byly dva malé rybníčky, ale namísto horního rybníčku je po protržení jeho hráze dnes jen tůň, takže momentálně je zde jeden rybníček a tři tůňky.

PP Soběšické rybníčky PP Soběšické rybníčky PP Soběšické rybníčky PP Soběšické rybníčky

PP Soběšické rybníčky

Lokalita je významná pro rozmnožování obojživelníků - ropuchy obecné, skokana štíhlého, skokana hnědého a v minulosti i čolka velkého (naposledy v roce 2001) a nově byl zjištěn čolek horský.

 

Před čtyřmi lety jsem byla vybavena jen mobilem, ale tentokrát jsem to nezanedbala - mám fotoaparát, stativ i odraznou desku :-)

ropucha obecná

ropucha obecná

Z obojživelníků se v oblastech kolem Brna můžeme nejčastěji setkat s ropuchou obecnou, skokanem hnědým a skokanem štíhlým. V menší míře i s ropuchou zelenou, rosničkou zelenou a kuňkou obecnou. Tohle stanoviště vyhovuje prvním třem, ale rozpoznat skokana hnědého od skokana štíhlého neumím. Prý nemá skokan štíhlý skvrnité břicho, ale na břicho žabám vidět rozhodně nebylo :-(

 

Ropucha obecná (Bufo bufo) je naše nejobyčejnější žába. Přesto ji v přírodě vídáme vcelku zřídka, neboť po většinu roku vede samotářský a noční způsob života. Jako typicky suchozemská žába tráví den zalezlá v děrách, norách hlodavců, pod kameny a ve štěrbinách skal a teprve v noci se vydává za potravou. Pouze v době páření, od poloviny března či začátkem dubna, je aktivní i přes den - putuje k vodě, do místa svého rodiště, aby se mohla zpářit. Jak ale nacházejí cestu ke své rodné vodě, je stále záhadou.

ropucha obecná

ropucha obecná

Hnědo zeleně zbarvené tělo je relativně mohutné (především u samic) a je pokryté malými hrbolky připomínajícími bradavice. K vytvoření páru někdy dochází již během cesty k vodě. Samec samici objímá předními končetinami a jakmile začne samice vypouštět šňůru s vajíčky, počne samec vypouštět své sperma a tím dochází k vnějšímu oplození.

ropucha obecná

ropucha obecná

Jednotlivá vajíčka jsou černá, měří 1,5–2 mm v průměru a vypadají jako korálky na šnůře. Chráněná jsou souvislou želatinovou bílkovinnou blankou a každé vajíčko má ještě svůj vlastní slizový obal.

ropucha obecná

šnůra vajíček ropuchy obecné

Po 12 dnech se vylíhnou černí pulci velcí přibližně 5 mm, kteří tvoří hustá hejna a ti se za 2–3 měsíce se přemění v 1–2 cm velké žabky - projdou metamorfózou: narůstají jim zadní nohy, poté nohy přední a pomalu mizí ocas, zmizí žábry a vyvinou se plíce.

ropucha obecná ropucha obecná ropucha obecná ropucha obecná ropucha obecná

ropucha obecná

Skokan hnědý (Rana temporaria) i skokan štíhlý (Rana dalmatina) mají vajíčka ve shlucích - rosolovitý chuchvalec plovoucí při hladině obsahuje obvykle 1000 až 2500 vajíček. Pulci se líhnou za 3 až 4 týdny, k proměně v malé žabky potřebují asi 3 měsíce. Zbarvení obou druhů je dosti proměnlivé, obecně se však pohybuje v odstínech hnědé barvy a podobně jako ropuchy obecné žijí oba skokani kromě období rozmnožování na souši.

skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý? skokan hnědý? štíhlý?

skokan hnědý? štíhlý?

V zahradách a polích významně hubí různé bezobratlé, především druhy s noční aktivitou, které unikají hmyzožravým ptákům.

 

Ještě se musím pochlubit prvním letošním motýlem. Žluťásek řešetlákový bývá k vidění časně na jaře, stačí, když se trochu oteplí.

žluťásek řešetlákový

žluťásek řešetlákový

Mihla si kolem mne i babočka admirál, ale ta odmítla pózovat. Ale ono obecně platí, že pohyb motýlů po období zimního klidu je zvlášť za jasných slunečných dnů překotný a velmi rychlý. Sotva chvíli usednou na jeden květ a vy se snažíte ostřit a zároveň si nestínit, už je motýl ve vzduchu. A nejsem na louce, kolem mne jsou mokřady nebo prudké srázy.

 

Těsně po poledni se počasí mění jako mávnutím kouzelného proutku. K horšímu... Přesně podle předpovědi, slunečné a relativně teplé ráno vystřídalo větrné a deštivé odpoledne spolu s postupným ochlazováním. Je nejvyšší čas zamířit domů.

slepýš křehký

slepýš křehký, představitel beznohých ještěrů

slepýš křehký

černá, kovově modře lesklá majka obecná