Litenčická pahorkatina

NPR Strabišov-Oulehla 5.5.2024

 

NPR Strabišov-Oulehla je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě. Leží v bezprostřední blízkosti obce Lísky v okrese Kroměříž a skládá se ze dvou částí - Oulehla jsou travnaté svahy v těsné blízkosti vesnice a Strabišov je lesní část. Předmětem ochrany jsou společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků s významným výskytem vstavačovitých - především vstavač vojenský (orchis militaris), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a ten u nás naprosto nejvzácnější - vstavač trojzubý (orchis tridentata), popř. jejich kříženci.

NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla

Jen krátká zastávka v pozdním odpoledni cestou z Bílých Karpat. Vstavače vojenské i trojzubé poškodily mrazy po nezvykle rychlém náběhu jara :-(

NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla