logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Vranov u Brna 2.7.2011

studánky mezi Lesnou a Vranovem

 

Začal červenec, ale letní počasí se někde zapomnělo. Oblohou se honí šedivé mraky, občas sprchne a podle rosničkářů bude hůř. Raději nechám dneska kolo doma a projedu se autem :-(

 

Panská lícha MAPY.CZ

Studánka Přátelství se skrývá pod přístupovou cestou na Panskou líchu s jízdárnou a ještě nikdy jsem u ní nikoho nepotkala. Výjimkou není ani dnešek, ale stopy koňských kopyt napovídají, že občas sem přece jen někdo zabloudí. Když byla studánka vybudována, byla u ní deska s nápisem, který v současnosti (bronzová deska byla ukradena a byla nahrazena mramorovou) zdobí Tomečkovu studánku.

Studánka Přátelství Studánka Přátelství Studánka Přátelství

Soběšice, studánka Přátelství (červenec 2011)

 

Palouk U buku MAPY.CZ

Na palouku U buku je čerstvě zbudováno parkovišťátko. Tady naopak nebývá nikdy prázdno.

 

Studánka Jana Doležala (1847-1901) z roku 1933 působí zanedbaně. Voda vytéká z rohu namísto z trubky a stavba je vylepšena sprejery.

 

DVOJÍ NAPLŇUJE NITRO MÉ
OBDIVEM A ÚCTOU,
HVĚZDNATÉ NEBE NADE MNOU
A MRAVNÍ ZÁKON VE MNĚ
KANT

Doležalova studánka Doležalova studánka

Soběšice, Doležalova studánka (červenec 2011)

Jen pár kroků po proudu byla zbudována studánka Tomečkova. Jsou do ní svedeny prameny, jejichž hladina je pod výtokovou trubkou Doležalovy studánky. I na této je citát:

 

VLKA ŽIVÍ NOHY
ORLA KŘÍDLA
ČLOVĚKA
SRDCE
JAROMÍR TOMEČEK

 

Jaromír Tomeček (1906-1997) byl brněnským spisovatel s mimořádnou schopností jedinečného vypravěčství a zaujetí pro krásu přírody, jejím milovníkem i ochráncem. Svá vyprávění umisťoval do okolí Brna, na Pálavu, Vysočinu, Hanou i do Moravského krasu.

Tomečkova studánka Tomečkova studánka Tomečkova studánka

Soběšice, Tomečkova studánka (červenec 2011)

Pokračuji po proudu potoka jménem Melatín. Celé údolí Melatína je moc hezké, ale dnes jdu jen ke Konšelově studánce, což je v podstatě začátek tohoto údolí, které vede až do Bílovic. Studánka z roku 1934 byla nazvána Konšelova na památku profesora Lesnické fakulty v Brně Josefa Konšela, ale ani zde dnes voda žádná neteče.

 

ZBUDOVÁNO
LÉTA PÁNĚ
1934

Lesem jde svěží přírody dech,
do těla zdraví, klid vlévá v duši,
běda, kdo zlobně mír lesa ruší,
hanobí skvostné bohatství všech!
KONŠEL

Konšelova studánka

Soběšice, Konšelova studánka (červenec 2011)

 

Mufloní studánka MAPY.CZ

Za pátou studánkou v pořadí musím projet Útěchovem a odbočit směrem na Adamov. Mufloní studánka byla zbudována roku 1971 a někdy nedávno obnovena. Zašlý obrázek muflona svítí novotou, ale muflony jsem zde nikdy nezahlédla ani koutkem oka.

Mufloní studánka Mufloní studánka

Útěchov, Mufloní studánka (červenec 2011)

Památník Josefa Bohdaneckého z roku 1929, vedoucího lesního úřadu a odborného ředitele české lesnické školy byl postaven na lesním palouku s výhledem do svitavského údolí. Dnes do svitavského údolí odsud sice vidět v podstatě není, ale palouk je to moc hezký a památník tvoří slepencový balvan z Babího lomu.

Památník Josefa Bohdaneckého

Útěchov, památník Josefa Bohdaneckého (červenec 2011)

 

Vranov u Brna MAPY.CZ

Vracím se k Útěchovu a pokračuji směrem na Vranov. Studánka Zdrávas Maria! byla vybudována nedaleko vranovské myslivny v roce 1948 a nevede k ní žádná značená turistická odbočka. Mám však sebou její GPS souřadnice, takže dnes budu rozhodně úspěšnější než minule.

studánka Zdrávas Maria! studánka Zdrávas Maria!

Vranov, studánka Zdrávas Maria! (červenec 2011)

Motivem pro stavbu této studánky bylo blízké poutní místo na Vranově - v průčelí studánky je kresba P.Marie podle obrazu Gabriela Maxe. V knize Památníky adamovských lesů Jiřího Truhláře, z které čerpám informace, se píše, že pramen byl odsud sveden do místního vodovodu a proto ze studánky voda neteče. Tak nevím, možná to bylo deštivým počasím, ale voda tekla a to docela silně. Dokonce jsem zde potkala jednoho z místních s kabelou PET lahví k naplnění.

 

V lesích kolem Vranova je skryto zajímavostí více. Jednou z nich je starý litinový kříž v místě zvaném Kolohnát na vyhlídkové kolonádě bývalého lichtenstejnského parku. Pověst praví, že zde kdysi bývalo popraviště.

kříž Kolohnát kříž Kolohnát

Vranov, kříž Kolohnát (červenec 2011)

Vranov u Brna je poutním místem. Na místě někdejšího dřevěného kostelíka stojí raně barokní chrám Narození Panny Marie a impozantní stavba kostela s klášterem mnišského řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, takzvaných paulánů, působí spíše jako zámek.

jesličky

Vranov (říjen 2010)

Takhle v červenci je poznámka ohledně Vranovských jesliček tak trošku mimo mísu, ale právem patří k tomu nejzajímavějšímu, co lze ve Vranově zhlédnout. Jsou umístěny v kostele a kostel bývá volně přístupný. Na hlavním oltáři svítívá uctívaná soška P. Marie Vranovské, stěny i strop jsou pokryty freskami. Pod kostelní lodí je krypta rodu Liechtensteinů a v boční kapli je celoročně vystaven mechanický pohyblivý betlém.

jesličky

Vranov, jesličky v chrámu Narození Panny Marie (leden 2010)

Sošky z lipového dřeva vyřezal v letech 1946-50 sochař František Bartoš a v roce 1957 byla do jesliček zavedena mechanika. Po vhození mince se rozsvítí jednotlivé výjevy, hvězdy na nebi, ježíšek se kolébá a kukačka poděkuje za milodar. V roce 1977 bylo přidáno hraní koled, takže po vhození mince do druhého otvoru se rozezní jedna z mnoha nahraných melodií.

 

Do krypty je možno nahlédnout pouze v rámci Noci kostelů - mně se to podařilo v květnu 2010.

  

 

copyright Alena