logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Bosonožský hájek - 1.5.2012

orchidejová výprava I. - střevíčník pantoflíček

 

Opět začíná sezóna orchidejí, ale letos to asi bude špatné - nevím jak jinde, ale v okolí Brna je příšerně sucho a teploty nad třicítkou v uplynulých několika dnech orchidejím, a vlastně ani kytkám obecně, moc nepomohly.

 

Přírodní rezervaci Bosonožský hájek tvoří sprašový kopec s vrcholem ve výšce 370 m a nachází se jižně od Brna - jak je z názvu patrné, u Bosonoh. Listnatý les této poměrně teplé oblasti je vyhlášen především proto, že se jedná o velmi bohatou lokalitu velmi vzácných rostlin.

 

Orchideje mohou růst pouze v soužití s houbami. Bez těchto hub jsou velmi citlivé na okolní prostředí a jeho změny. V ČR roste asi 24 rodů orchidejí a zde v Bosonožském hájku lze najít sedm z nich - střevíčník pantoflíček, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, hlístník hnízdák, kruštík širolistý, okrotici bílou a korálici trojklannou.

 

Při mé návštěvě v květnu 2011 byl les plný hlístníků hnízdáků, našeho nejběžnějšího vstavače. Je zvláštní především tím, že nefunguje jako ostatní rostliny na bázi chlorofylu - není schopný fotosyntézy a proto je celý svůj život závislý na symbióze s určitými druhy hub a je celý hnědožlutý. Jenže letos nacházím jen suché loňské lodyhy.

Bosonožský hájek, hlístník hnízdák

Bosonožský hájek (květen 2012)

Přelézám několik strží - jsou výrazným geomorfologickým fenoménem hájku a pravděpodobně vznikly v souvislosti s odlesněním a zemědělským využíváním, které podnítilo výraznou erozi. Výškový rozdíl dna strží a horních erozních hran dosahuje přes 10 metrů. Příšerný terén, takhle se daleko nedostanu :-( Hájek je plný konvalinek vonných a ty začínají kvést. Ale to je tak nějak všechno, co se mi daří objevit.

Bosonožský hájek, konvalinky Bosonožský hájek, konvalinky

Bosonožský hájek, konvalinky (květen 2012)

Ale nakonec přichází odměna a to, co se mi nepodařilo najít loni, tentokrát nacházím - střevíčník pantoflíček, naši nejkrásnější orchidej.

 

Obdivuji velice nápadné žluté květy ve tvaru vydutého pysku připomínající pantoflíček, doplněné čtyřmi úzkými hnědočervenými lístky připomínající tak trochu mašličku. Křehká krása se teprve chystá plně rozvinout - budu sem muset zajet za pár dní znovu.

Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus (květen 2012)

Tyto snímky vznikly o čtyři dny později, a protože tentokrát jsem už přesně věděla, co v lesním podrostu hledám, našla jsem nedaleko toho prvního i další, a dokonce bohatší, trsy.

Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus (květen 2012)

Střevíčník roste obvykle ve světlých lesích – v dubohabřinách, teplomilných doubravách, květnatých bučinách. V lesích se nachází obvykle na místech s řídkým bylinným podrostem a dává přednost mírně vlhkým, přes léto vysychajícím půdám, chudým na dusík a bohatým na zásadité látky (hlavně vápník). Vyhovuje mu polostín, ale může růst i na plně osluněných stanovištích.

 

Střevíčník pantoflíček je v Červeném seznamu zařazen do kategorie silně hrožených druhů naší květeny a je chráněn zákonem!!!

Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus Bosonožský hájek, Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus

Střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus (květen 2012) 

copyright Alena