logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Novomlýnské nádrže - 21.4.2013

na kole okolo Novomlýnských nádrží

 

Jaro se předvádí v plné kráse a kvést začínají i ovocné stromy. Nad mapou tentokráte dlouho nepřemýšlím - rozhodně vyrazím někam na jih. Co takhle objet na kole kolem dokola Novomlýnské nádrže? Po hrázích, co nejblíže vodě?

Novomlýnské nádrže

za Strachotínem (duben 2013)

To by asi šlo... Ale jak je to s vlakovým spojením? Nic moc, vlak odjíždí za půl hodiny a interval je dvouhodinový. Za půl hodiny se rozhodně nesbalím a nepřemístím i s bicyklem na nádraží, protože to mám z domova cca 2 km. No budiž, naložím kolo do auta :-)

Šakvice, žst - Šakvice - Strachotín - soutok Jihlavy a Svratky - ATC Merkur - Pasohlávky - Brod nad Dyjí - Dolní Věstonice - Nové Mlýny - Šakvice - Šakvice, žst, cca 50 km

Pro start a konec okruhu jsem zvolila severovýchodní roh dolní, Novomlýnské nádrže. U železničního nádraží v Šakvicích se dobře parkuje a budu mít k dispozici dost místa na vytažení jednotlivých kusů a jejich znovu seskládání do podoby jízdního kola.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

u Šakvic (duben 2013)

Vodní dílo Nové Mlýny bylo na řece Dyji vybudováno v letech 1975 - 1988, aby zamezilo každoročním záplavám a zvýšilo intenzitu zemědělské výroby rozsáhlým systémem zavlažovacích kanálů. Ale plány na rozsáhlé zavlažovací kanály vzaly po roce 1989 zasvé a zánik desítek hektarů původních lužních lesů změnily tvář krajiny pod Pálavou nadobro a není jednoduché říci, zda ku prospěchu přírody či ne. Neoddiskutovatelný fakt je, že výstavba rozsáhlé vodohospodářské soustavy znamenala obrovský zásah do přírodních poměrů, které zde vytvořily krajinu, jež neměla ve střední Evropě obdoby. Pod hladinou vodního díla zmizela lužní krajina s mozaikou ekosystému vodních toků, poříčních jezer, tůní, mokřadů, nivních luk a různých typů lužního lesa. Navíc se dnes ve vodách bohatých na dusík a fosfor objevuje nadprodukce sinic a řas a pro rekreaci a koupání je tato voda v podstatě nepoužitelná.

 

Zajímá vás, jak to tady vypadalo před tím, než tato místa zalila voda? Objevila jsem parádní odkaz na ortofotomapy z 50. let.

 

Kaskáda přehradních nádrží je tvořena směrem po toku Dyje ze tří nádrží:

 

1/ Mušovská, horní nádrž o rozloze 530 ha a průměrné hloubce asi 1,5 m (v korytě bývalé řeky Dyje cca 4 m) je určena k rekreaci a je nejdelší - cca 22,5 km. Byla dokončena v roce 1978 a je v tomto vodním díle jedinou neohrázovanou.

 

2/ Věstonická, střední nádrž o rozloze 1031 ha a hloubce 5,3 m byla dokončena v roce 1981 a od roku 1994 je vyhlášena jako přírodní rezervace - ptačí oblast s ostrůvky pro hnízdění ptáků.

 

3/ Novomlýnská, dolní nádrž o délce 9 km, rozloze 1668 ha a hloubce 8 m byla vybudována v roce 1988 a slouží závlahám, výrobě elektřiny a rybářům.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

u Šakvic (duben 2013)

Mířím po sypané hrázi směrem k Strachotínu. Po panelech to trošku drncá, ale už jsem zažila příšernější povrchy.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

u Šakvic (duben 2013)

Hráz ze sypaného kamení zpevněná asfaltovým přelivem není nic moc, ale proti tomu, co mne čeká o kousek dál, je to téměř přírodní vzhled. Převážná část severního břehu dolní nádrže je totiž schodovitě vybetonovaná!!! Dokáže si příroda poradit s takovým betonovým bazénem???

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

u Strachotína (duben 2013)

Míjím první přečerpávačku či jak by se tohle zařízení mohlo pojmenovat. Čtyři obrovské trubky slouží k čerpání vody přes hráz do nádrže v závislosti na výši hladiny v odvodňovacích kanálech???

Další podivná stavba zřejmě sloužila rybářům, ale už nějaký ten pátek chátrá a chátrá.

Novomlýnské nádrže

u Strachotína (duben 2013)

Jsem ve Strachotíně po hrázi mezi Novomlýnskou a Věstonickou nádrží vede silnice ze Strachotína do Dolních Věstonic a pokud nebudu stíhat, můžu si to tudy při zpáteční cestě o pořádný kus zkrátit.

Novomlýnské nádrže

Strachotín (duben 2013)

Omšelý beton naštěstí opět střídá kamení a drncavou betonku hlaďoučký asfalt. Z jedné strany Věstonická nádrž, z druhé Strachotínský rybník lemovaný na severní straně vinařskou uličkou - Sklepní ulice a 83 historických vinných sklepů starých 250-400 let.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Strachotín (duben 2013)

Jsem na oficiální cyklotrase doplněné odpočívadly, ale hlaďoučký asfalt se po chvíli mění v kamenitou polní cestu, ale jen na kousek a za chvíli jsem opět na asfaltu.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

za Strachotínem (duben 2013)

Nemůžu přece vynechat soutok Jihlavy a Svratky :-) Kolo zůstává na hrázi a já se snažím dostat až k vodě. S úspěchem, je v podstatě sucho. A vlastně to v současnosti ani není soutok, je to spíše místo, kde se obě řeky v jednom místě vlévají do Novomlýnských nádrží.

Novomlýnské nádrže

na soutoku Jihlavy a Svratky (duben 2013)

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

krokodýlci ve starém řečišti Svratky (duben 2013)

Svratka má za sebou 174 km od pramene na úbočí Žákovy hory ve Žďárských vrších a Jihlava 184 km z louky nedaleko Jihlávky v Jihlavských vrších, tj. taky na Českomoravské Vysočině.

Novomlýnské nádrže, Svratka před soutokem

Svratka před soutokem (duben 2013)

Novomlýnské nádrže, Jihlava před soutokem

Jihlava před soutokem (duben 2013)

Věstonická nádrž je hnízdištěm a zimovištěm mnoha ptáků - v některých letech zde bylo možno zastihnout až sto tisíc kusů zimujících hus. V tuto roční dobu hnízdí na ostrůvcích husy velké, ale bez pořádného dalekohledu a speciální výbavy toho vidět moc není. Jednu fotku ostrůvku se mi podařilo udělat až z protější strany po slunci, takže následuje až níže.

Novomlýnské nádrže

silueta Pálavy nad Věstonickou nádrží (duben 2013)

Ale věž kostelíku na jednom z ostrůvků přehlédnout nelze. Mušov patří k vesnicím se smutným osudem. Již od pravěku procházely místem pozdějšího Mušova prehistorické stezky (nejznámější je samozřejmě Jantarová), které zde tvořily důležitou obchodní křižovatku nedaleko soutoku tří řek Jihlavy, Svratky a Dyje. V roce 1938 byl Mušov jako čistě německá obec připojen k Velkoněmecké říši a po skončení 2. světové války byli téměř všichni němečtí obyvatelé Mušova odsunuti. Ale definitivní zkázu přineslo Mušovu rozhodnutí o vybudování Vodního díla Nové Mlýny z roku 1975. V roce 1980 se nad kdysi kvetoucí obcí zavřela voda a jako poslední němý svědek zašlé slévy uprostřed rozlehlé vodní plochy zůstal stát jen kostel sv. Leonarda. Ten svou novogotickou podobu získal v letech 1911-1912, ale ten úplně původní kostel zde byl vystavěn v první polovině 13. století. Více viz www.zanikleobce.cz nebo článek na www.idnes.cz nebo vysílání ČT

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Mušovský kostelík (duben 2013)

U autokempu Merkur křížím silnici spojující Brno s Mikulovem a Vídní vedoucí po hrázi mezi Mušovskou a Věstonickou nádrží. V kempu se lze občerstvit i nabrat vodu, ale především je z něj úžasný pohled na staveniště obrovského aquaparku, který by měli otevírat v létě 2013. Tobogány vypadají adrenalinově a doufám, že se mi podaří aspoň jednou je vyzkoušet.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Pasohlávky, stavba aquaparku (duben 2013)

K Pasohlávkám šlapu opět po hlaďoučkém asfaltu, v létě je zde rozhodně plno, ale dneska je to v pohodě - "překáží" jen pár rybářů.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

v Pasohlávkách (duben 2013)

Asfalt mne doprovází až k mostu u Brodu nad Dyjí. V tomto místě lze pokračovat podél nádrže až do Drnholce, ale spíše než o nádrž se už jedná o rozšířenou řeku a proto měním levý břeh po tomto mostě za pravý a začínám se vracet.

 

Držím se vody, ale nebyl to dobrý nápad. Doporučuji raději odbočit až z Brodu, protože cesta kolem vody je samá díra a takhle zjara samé bláto. Víc jsem kolo tlačila, než se vezla. Ale na druhou stranu, právě zde je břeh nejpřírodnější, písčitý a zarostlý rákosím.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

u Brodu nad Dyjí (duben 2013)

O kousek dál už to vypadá civilizovaněji. Pozemky jsou pronajaté a stojí na nich různě více či méně vylepšené boudy resp. přívěsy, ale pro změnu se k vodě přes soukromé pozemky téměř nedostanete :-(

Novomlýnské nádrže

u Brodu nad Dyjí (duben 2013)

Opět křížím silnici Brno - Mikulov - Vídeň a po sypané hrázi projíždím kolem Věstonické nádrže z jihu. Chvíli pozoruji rybáře, co zrovna ulovili půlmetrového kapra, ale ještě mám před sebou pořádný kus cesty, takže nasedat a šlapat!!!

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Věstonická nádrž (duben 2013)

Za Dolními Věstonicemi musím kousek po silnici - kolem vody jsou soukromé pozemky, kemp a loděnice.

 

Až kousek za Pavlovem mohu znovu najet na sypanou kamennou hráz až k přehradní hrázi, k místu, odkud znovu vytéká Dyje jako řeka, druhá největší a druhá nejdelší na Moravě a kde dvě Kaplanovy turbíny vyrábějí elektřinu.

Novomlýnské nádrže Novomlýnské nádrže

Novomlýnská nádrž (duben 2013)

Jen kousíček od současného mostu fungoval kdysi přes Dyji přívoz. Zde v roce 1936 došlo k obrovské tragédii, při které utonulo 31 dětí z Rakvic na školním výletě - moc doporučuji stránky www.mojebrno.wz.cz s podrobným popisem.

Novomlýnské nádrže

památník obětem Dyje (duben 2013)

Zbývá poslední východní část Novomlýnské nádrže - míjím dva autokempy a po rozbité silničce dojíždím do místa, kde můj výlet začal. Ale ještě se musím přes Šakvice dostat k nádraží a naložit kolo zase do auta. Původně jsem sice chtěla přibrat ještě vyhlídku z rozhledny Dalibor nad Zaječím, ale mám za sebou cca 50 km a po dlouhé zimní pauze moje pozadí už protestuje. Však tenhle kopec nikam neuteče :-) Určitě si tohle putování ještě někdy zopakuji - až se Pálavské kopce nebudou skrývat za oparem :-)

Časově to vyšlo akorát - při cestě zpátky do Brna se krátce zastavuji v hustopečském mandloňovém sadu. Mandloně jsou právě v plném květu, ale podrobnější popis nebudu znovu opisovat, mrkněte na minulé návštěvy - v loňském roce mandloně začínaly kvést 26.3. a předloni, 9.4., byly už po odkvětu. Má to letos příroda pořádně popletené :-)

hustopečský mandloňový sad hustopečský mandloňový sad hustopečský mandloňový sad hustopečský mandloňový sad hustopečský mandloňový sad

hustopečský mandloňový sad (duben 2013) 

 

copyright Alena