logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

 

Bílé Karpaty 8.5.2019

orchidejová výprava

 

Po procházce přes NPP Malhotky a NPR Strabišov-Oulehla jsem docela zvědavá, co se mi podaří nafotit v okolí Velké nad Veličkou. Počasí si to nerozmyslelo - přesně podle předpovědi vítr od rána zesílil a bude mi focení pořádně komplikovat.

 

NPR Zahrady pod Hájem

NPR Zahrady pod Hájem je tvořena květnatými loukami, starými sady a remízky. Mimo to jsou zde listnaté a borovicové lesíky a v dolní části rezervace i řada drobných políček.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPR Zahrady pod Hájem (květen 2019)

Bílé Karpaty

okáč pýrový, hojný druh světlých lesů (květen 2019)

Území je bohaté na chráněné rostliny. Z orchidejí zde rostou např. vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač vojenský (O. militaris), vstavač bledý (O. pallens), hlavinka horská (Traunsteinera globosa) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) zde má nejbohatší lokalitu v České republice. Vzácně se zde vyskytují i některé další orchideje, jako je rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač osmahlý (Orchis ustulata). Rezervace hostí pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), která se zde vyskytuje ve dvou typech a pětiprstku žežulník hustokvětou (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora). V podrostu se vyskytuje okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) nebo vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

 

Ale na orchideje je letos zatím brzy, vstavač vojenský stále svou krásu skrývá.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPR Zahrady pod Hájem (květen 2019)

V lesíku se daří především česneku, ale rostou zde i okrotice.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPR Zahrady pod Hájem (květen 2019)

Nabírám výšku - chci přes les dojít až na Búrovou.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPR Zahrady pod Hájem (květen 2019)

 

NPP Búrová

NPP Búrová představuje květnatou bělokarpatskou louku s rozptýlenými solitérními stromy na severovýchodním svahu kóty Háj a známá je především zásluhou kýchavice černé, ale ta vykvétá až uprostřed léta. Vstavačů je tady v důsledku intenzivního hnojení a dosevu kulturních travin málo a prstnatce bezové kvetou zrovna v místech, kde dneska nejvíce fouká :-(

Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPP Búrová (květen 2019)

Jedině kaplička se neklátí ve větru :-)

Bílé Karpaty

NPP Búrová (květen 2019)

Bílé Karpaty

směrem k Javořině (květen 2019)

Bílé Karpaty

směrem k Suchovu (květen 2019)

Solitérní duby a lípy jsou jedním ze symbolů Bílých Karpat.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPP Búrová (květen 2019)

Vracím se zpátky. Lesy zde voní česnekem - česnek medvědí zrovna kvete. Tyto léčivé rostliny jsou prostoupeny účinnou silicí, obsahující sirné složky a čpavek a využít se dají i v kuchyni.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty

NPP Búrová (květen 2019)

Na závěr přidám jednu fotografii židovského hřbitova ve Velké nad Veličkou a kousek popojedu.

Bílé Karpaty

Velká nad Veličkou, židovský hřbitov (květen 2019)

Javorník, rozhledna Drahy + PP Velický hliník

Přejíždím k rozhledně u Javorníku, která se honosí titulem rozhledna bez rozhledu. Z evropských peněz zde vystavěli a v únoru 2010 zpřístupnili dřevěnou rozhlednu v širokém sedle v nadmořské výšce 360 m hned vedle silnice spojující Velkou nad Veličkou se slovenskou obcí Vrbovce. Vyhlídková plošina je umístěna cca 19 m vysoko, takže je nutno zdolat 106 schodů a výhled? Docela hezký, ale pouze na okolní kopce, Velkou nad Veličkou, Javorník a údolí Veličky. Ale dlouho se nahoře nezdržuji, vítr je hodně nepříjemný :-(

Bílé Karpaty Bílé Karpaty

PR Drahy (květen 2019)

Mnohem hezčí výhled je z horní části bývalého lomu na hlínu. Těžba tu skončila v roce 1993 a dnes je tohle území chráněno pod názvem PP Velický hliník.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty

nad Velickým hliníkem (květen 2019)

 

Do navigace zadávám Horní Němčí, mým cílem bude PR Drahy kousek nad vesnicí.

 

PR Drahy

Bílé Karpaty Bílé Karpaty

PR Drahy (květen 2019)

Momentálně tady kraluje doba prvosenková :-)

Bílé Karpaty

PR Drahy (květen 2019)

PR Drahy v nadmořské výšce 400-513 m jsou bohatou orchidejovou lokalitou. Bývala to pastvina na neúživných suchých svazích nad obcí a charakteristický ráz jí dodávají porosty jalovce obecného. Ale i tady je na orchidejovou krásu ještě příliš brzy, kvetou jen první jedinci, narazila jsem pouze na dva vstavače vojenské.

Bílé Karpaty

PR Drahy (květen 2019)

Ale i tak je tu krásně a takhle navečer se i vítr utišil. V noci se počasí pokazí, ale nevadí, protože deště je potřeba.

Bílé Karpaty Bílé Karpaty Bílé Karpaty

PR Drahy (květen 2019)

  

 

copyright Alena