logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

Litenčická pahorkatina
NPR Strabišov-Oulehla - 8.5.2019

orchidejová výprava

 

Mým hlavním cílem jsou dneska bělokarpatské louky v okolí Velké nad Veličkou, ale cestou autem dělám dvě krátké orchidejové zastávky na Bučovicku. Tou první byly NPP Malhotky a teď je na řadě NPR Stabišov-Oulehla.

NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla (květen 2019)

NPR Strabišov-Oulehla je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě. Leží v bezprostřední blízkosti obce Lísky v okrese Kroměříž a skládá se ze dvou částí - Oulehla jsou travnaté svahy v těsné blízkosti vesnice a Strabišov je lesní část. Předmětem ochrany jsou společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků s významným výskytem vstavačovitých - především vstavač vojenský (orchis militaris), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a ten u nás naprosto nejvzácnější - vstavač trojzubý (orchis tridentata), popř. jejich kříženci.

NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla NPR Strabišov-Oulehla

NPR Strabišov-Oulehla (květen 2019)

  

 

copyright Alena