logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

údolí Libochovky 5.4.2020

jarní toulání kolem Níhova a Říkonína

 

Vzhledem k počtu lidí na každém kousku přírody kolem Brna je bezpečnější vyrazit kousek dál. Jako nejbezpečnější dopravní prostředek poslouží auto a nejvíce času při domácím plánování mi zabírá přemýšlení nad tím, kde jej odložit tak, abych v místních nevyvolávala strach a paniku z promořených Brňáků - v tomto případě jsem jej odložila pod viaduktem v Dolních Loučkách. Lokalit, kam nemíří davy znám naštěstí dost a i za normálních podmínek se nejraději toulám sama, takže sociální distanc mi nedělá problém.

viadukt v Dolních Loučkách

viadukt v Dolních Loučkách (duben 2020)

Začínám na vyhlídce. Viadukt v Dolních Loučkách je největším inženýrským dílem na trati Havlíčkův Brod – Brno. Jednotlivé pilíře byly rozestavěny za války a nedokončená část byla nakonec přemostěna jediným obloukem ze železobetonu v roce 1953. Viadukt je dlouhý 300 m, vysoký 46 m a velký oblouk o rozpětí 120 m je největším železobetonovým obloukem v České republice.

viadukt v Dolních Loučkách

viadukt v Dolních Loučkách (duben 2020)

Abych nemusela šlapat tam a zase zpátky, popojedu dvě zastávky vlakem. S dodržováním bezpečného odstupu není na zastávce v Dolních Loučkách problém - nikde nikdo :-)

Dolní Loučky

Dolní Loučky (duben 2020)

V Níhově pár turistů a cyklistů vystupuje, ale ti zřejmě míří za brody do údolí Bílého potoka. Na sever do polí mířím jen já.

u Níhova u Níhova u Níhova u Níhova u Níhova

u Níhova (duben 2020)

Rozhodně to bude dneska více na pohodu, než to bylo začátkem ledna.

 

Studánka ve tvaru nastavených dlaní přitahuje včely z nedalekých úlů.

u Níhova u Níhova u Níhova

u Níhova (duben 2020)

Hlavně nenakazit místního hastrmana :-)

u Níhova u Níhova u Níhova

u Níhova (duben 2020)

Podél lesa mířím k potoku Halda. Je nádherný jarní den.

u Níhova u Níhova

potok Halda (duben 2020)

Níhovská madona je stejně jako světluška, studánka či hastrman dílem sochaře Lubomíra Laciny z Velké Bíteše.

Níhovská madona Níhovská madona

Níhovská madona (duben 2020)

Pokračuju podél potoka k propustku pod železniční tratí. Od jedné z chat mne přes potok oslovuje moc milý pán. Prý jestli jsem nezabloudila. Nezabloudila :-)

 

Šplhám nahoru prohlédnout si Níhovský tunel (ve válečných letech označovaný jako tunel C). Je dvojkolejný, dlouhý 531 m a nad portálem má uveden letopočet 1942, ale doprava na trati z Havlíčkova Brodu do Brna byla slavnostně zahájena 20. prosince 1953.

jižní portál Níhovského tunelu

jižní portál Níhovského tunelu (duben 2020)

Historie této železniční trati se píše od roku 1938. Pod vlivem blížící se války byla zahájena výstavba železniční tratě Brno – Tišnov – Křižanov – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod (- Praha) vedoucí mimo oblasti zabrané Němci, protože část trati přes Českou Třebovou, přes Sudety, připadla Německé říši. Největší pozornost byla věnována umělým stavbám - tunelům a mostům, ale během války byla stavební činnost postupně utlumována, protože strádala nedostatkem pracovníků i strojů a v roce 1943 byla zastavena.

 

Samostatnou kapitolou válečného života této trati bylo využití tunelů mezi Níhovem a Tišnovem pro výrobu stíhaček Messerschmitt. Továrna dostala jméno Diana a pro její zásobování byla postavena úzkorozchodná drážka z tišnovského nádraží vedena údolím Libochovky a Haldy podél všech tří tunelů. Jednalo se o jedinou továrnu na území protektorátu Böhmen und Mahren, která vyráběla kompletní stíhací letouny - výroba sem byla přesunuta z Rakouska, protože se stávala častým terčem náletů spojenců. Různé dohady se pohybují mezi šesti až osmi tisíci zaměstnanci z řad místních i totálně nasazených, v tunelech se pracovalo ve dvou patrech. Tunel Lubenský (B) je dlouhý 314 m a tunel A v Dolních Loučkách 633 m.

 

Původně jsem počítala s tím, že budu pokračovat údolím podél potoka Halda, ale nakonec jsem plán změnila. Šplhám nahoru nad tunel - bude to změna, v údolí už to znám a jistě bude mnohem příjemnější zůstat na sluníčku.

nad Níhovským tunelem nad Níhovským tunelem nad Níhovským tunelem nad Níhovským tunelem

nad Níhovským tunelem (duben 2020)

Na loukách nad křížkem, který patří k obci Lubné, potkávám druhou osobu dnešního dne. No "potkávám" není zrovna přesné, míjíme se na 30 metrů :-)

nad vesničkou Lubné nad vesničkou Lubné nad vesničkou Lubné

nad vesničkou Lubné (duben 2020)

nad vesničkou Lubné nad vesničkou Lubné nad vesničkou Lubné

nad vesničkou Lubné (duben 2020)

Držím se stejného směru jako koleje pode mnou a dolů se dostávám u viaduktu, který přemosťuje údolí Lubenského potoka a silnici z Kutin do Lubného.

malý železniční viadukt v Kutinách malý železniční viadukt v Kutinách malý železniční viadukt v Kutinách

malý železniční viadukt v Kutinách (duben 2020)

Krátký klenutý most byl založen na kamenných základech a poté dobetonován včetně oblouků.

 

V zimě mají v ranči u Bizona zavřeno a dnes je zavřeno kvůli koronaviru. Nevadí, svačinu i vodu mám sebou a teď už se budu držet Libochovky.

Libochovka Libochovka

přes Kutiny (duben 2020)

V lednu bylo nutno držet se zelené a vzít to horem, ale dneska počítám s broděním. Z Kutin k Balákovu mlýnu kříží cesta potok 6x a pouze ve dvou případech je k dispozici mostek.

Libochovka Libochovka Libochovka Libochovka

z Kutin k Balákovu mlýnu (duben 2020)

Když tudy vedla úzkorozchodná drážka, bývaly tu dřevěné mostky a znalec by zřejmě objevil nějaké zbytky. Já mohu jen konstatovat, že zřejmě z tohoto důvodu tudy vede taková pěkná cesta.

 

Ale tím hlavním důvodem, proč se dneska brodím ledovou vodou, je návštěva místa, kterému se říká Balákovo pole. Zde byl hřbitov Němců, převážně zajatců z druhé světové války z internačního tábora v Kutinách. Prý zde bylo pohřbeno 118 osob a velký dřevěný kříž stával uprostřed hřbitova až do doby jeho uhnití a zřícení. Nový velký kříž zde byl postaven na počátku devadesátých let minulého století a stával zde až do roku 1995, kdy byly hroby exhumovány a ostatky 114 těl pohřbeny v německé části na ústředním hřbitově v Brně.

Balákovo pole Balákovo pole Balákovo pole

Balákovo pole (duben 2020)

Klacek do jedné ruky, boty do druhé, je tady další brod :-)

z Kutin k Balákovu mlýnu z Kutin k Balákovu mlýnu z Kutin k Balákovu mlýnu

z Kutin k Balákovu mlýnu (duben 2020)

Za Balákovým mlýnem se krajina mění. Mlýn, ve starých mapách označený jako Severův, má opravenou mansardovou střechu, nad okny jsou plastické ozdoby a u mlýna je zachovaný betonový náhon. Mlýn je v soukromém vlastnictví a slouží k obytným účelům.

z Kutin k Balákovu mlýnu

Balákův mlýn (duben 2020)

Kdysi se uvažovalo o zatopení tohoto údolí. V roce 1974 se nádrž měla stát zdrojem pitné vody pro Brno. Občas se tento kostlivec znovu vynoří - přehrada by chránila před povodněmi nebo naopak před suchem.

přehrada Kuřimské Jestřebí

přehrada Kuřimské Jestřebí

Údolí Libochovky se rozšiřuje a břehy střídavě lemují nivní louky. Ale ani tady na vás vždy nečeká mostek :-)

údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky

údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky

Údolí má bohatou trampskou historii.

údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky

údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky

Pohodička, pohoda. Tady už občas i někoho potkám, ale prostoru je tady všude dost a dost.

údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky

údolím Libochovky mezi Balákovým mlýnem a osadou Chytálky

Abych nemusela šlapat po asfaltu z Falcov, vzala jsem to po lesní cestě úbočím Mírové. Takže nakonec mohu přidat ještě jeden pěkný pohled shora na viadukt v Dolních Loučkách.

viadukt Dolní Loučky

viadukt Dolní Loučky

Vyšlo to na cca 12 km :-) Za 6 hodin :-)

  

copyright Alena