logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Jevišovická pahorkatina, PP Kozének 7.5.2020

vstavač kukačka

 

V minulosti býval na lukách vstavač kukačka (Anacamptis morio) naší nejhojnější orchidejí a na mnoha místech vytvářel celé louky. Jako mnoho jiných druhů kdysi běžné květeny doplatil na změny v obhospodařování krajiny a vyhynul na drtivé většině svých stanovišť.

 

Ale jsou místa, kde se kukačkám stále daří. Na nehnojených loukách a pastvinách v oblasti pahorkatin - jedno takové se nachází poblíž obce Lhánice.

PP Kozének

PP Kozének, vstavač kukačka (květen 2020)

Auto parkuju stejně jako začátkem dubna před penzionem v Senoradech. Tehdy jsem zamířila na sever, k řece Oslavě, ale tentokráte mířím do polí směrem na jih.

PP Kozének PP Kozének PP Kozének

v polích jižně od Senorad (květen 2020)

Pastviny u hájovny Kozínek představují jeden z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších komplexů suchomilných krátkostébelných pastvin a luk na hadcích a rulách v okrese Třebíč. Část území tvoří různověký rozvolněný třešňový sad a v místech pastvin, na kterých se páslo až do konce 80. let minulého století, zůstalo několik vzrostlých lip.

PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének

PP Kozének (květen 2020)

Vstavač kukačka (Anacamptis morio) je vysoký 8 až 30 cm a jen ojediněle může být i vyšší. Kvete od května do června a je velice variabilní. Rostlinky se odlišují barvou květu (nachová, růžová, bílá či kombinace barev), tvarem a velikostí pysku i výškou rostliny.

PP Kozének

vstavač kukačka (květen 2020)

Letos zde kvetou stovky fialových krásek :-)

PP Kozének PP Kozének

vstavač kukačka (květen 2020)

Nádhera...

PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének PP Kozének

vstavač kukačka (květen 2020)

Ochrana platí především pro relativně početnou populaci koniklece velkokvětého, ale ten je začátkem května již odkvetlý. Lokalitu dokresluje samota hájovny a statku Kozínek v horní části.

PP Kozének

PP Kozének (květen 2020)

Na vyhlídku do údolí Jihlavy je to jen kousíček. PR Velká skála se rozkládá na levém (severním) břehu řeky Jihlavy. Pestré druhové zastoupení rostlin a živočichů má na svědomí rychle se střídající biotopy údolní říční nivy, skalních sutí a skal s dubohabřinami a teplomilnými doubravami i plochami trav.

vyhlídka z Velké skály vyhlídka z Velké skály vyhlídka z Velké skály

vyhlídka z Velké skály (květen 2020)

Ještěrka zelená je největší z šesti druhů ještěrek, které u nás žijí. Podle křiklavých barev se zřejmě jedná o samečka. Mít více času a objektiv s větším zoomem, byly by to parádní fotky.

ještěrka zelená na Velké skále ještěrka zelená na Velké skále

ještěrka zelená na Velké skále (květen 2020)

Lokalitu jsem objevila dle doporučení Květy z návštěvní knihy (díky moc!!!). Prošla jsem i nedaleký Biskoupský kopec, ale na krásu kvetoucích konikleců velkokvětých i lučních je třeba počkat do příštího jara.

PR Biskoupský kopec

PR Biskoupský kopec, koniklec luční (květen 2020)

 

  

copyright Alena