logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Zlatohorská vrchovina 9.-15.8.2021

na e-kole zapomenutým podhůřím Jeseníků

 

úvod + Město Albrechtice + rozhledna Hraniční vrch - Biskupská kupa - Osoblažský výběžek - Krnov + Cvilín - Karlovice + rozhledna Na Skalce - Anenský vrch nad Andělskou Horou

 

výlet č. 4 - Krnov a Cvilín

Město Albrechtice - Opavice/Opawica- Linhartovy/Lenarcice - Krásné Loučky/Krasne Pole - Chomýž/Chomiąża - Krnov - Cvilín a zpět, celkem 40 km, převýšení 330 m

 

Dnes mám v plánu "odpočinkový" den - pohodlně kolem Opavice si zajedu do Krnova, prohlédnu si město a pohodlně kolem Opavice dojedu zpět.

Město Albrechtice, Celní rybník Město Albrechtice, Celní rybník

Město Albrechtice, Celní rybník

Jednotvárné to nebude, můžu střídat naši a polskou stranu, protože Opavice zde tvoří státní hranici. Opavice/Opawica, Linhartovy/Lenarcice, Krásné Loučky/Krasne Pole a Chomýž/Chomiąża. Čtyři obce na březích Opavice, které po Vratislavském míru potkal stejný osud - všechny čtyři byly roztrženy na dvě části, z nichž každá se nacházela v jiném státě a tak je tomu i dnes - vroce 1742 Marie Terezie prohrála Slezsko ve válce s Pruskem.

 

Pootevřené dveře východního křídla zámku Linhartovy lákají ke vstupu do právě rekonstruované budovy, ale dovnitř je vstup zakázán. Zámek je pro veřejnost momentálně uzavřen :-(

Linhartovy Linhartovy

Linhartovy

Krnov leží na soutoku řek Opavy a Opavice, v těsné blízkosti hranic s Polskem a žije zde cca 25 tisíc obyvatel, ale převážnou většinu jeho obyvatel tvořili až do roku 1945 sudetští Němci. První zmínka o Krnovu pochází ze 13. století. Války o rakouské dědictví, během nichž Marie Terezie ztratila téměř celé Slezsko, učinily v roce 1742 z Krnova pohraniční město. Nejbouřlivější rozvoj Krnova nastal na konci 19. a na počátku 20. století, kdy ve městě vyrostlo mnoho velkých textilních továren. Velká většina krnovských podniků se nedokázala po pádu komunistického režimu v roce 1989 transformovat na nový trh a zkrachovala, včetně Karnoly (původně továrna na sukna Alois Larisch a synové) - z textilek dnes vyrábí jediná, firma Pega (textilní galanterie - stuhy, prýmky, elastické příze).

Krnov Krnov

Krnov, Zámecké náměstí

Krnov

Krnov, Švédská zeď a kostel sv. Martina

Krnov

Krnov, kostel sv. Martina

Krnov

kostel sv. Ducha, jedna z nejstarších dochovaných budov v Krnově

A Krnov to je i kofola. Na začátku, v roce 1957, stál státní úkol - vytvořit ryze československý nápoj, který bude schopný konkurovat západním kolám. Tým Výzkumného ústavu léčivých rostlin v Praze pod vedením docenta Zdeňka Blažka ke kofeinu přidal čtrnáctero bylin a ovocné látky. V opavském farmaceutickém národním podniku Galena se podle tohoto receptu začal míchat sladkokyselý sirup Kofo, který se v roce 1960 stal základem nealkoholického kolového nápoje Kofola. Po roce 1989 to vypadalo s Kofolou špatně, ale právě sodovkárnu státního podniku Nealko Olomouc v Krnově koupil řecký rodák Kostas Samaras. A postupně se to rozjelo... Kdy by neznal reklamu o prasátku s "zuby zahnutými nahoru", dnes jeden ze symbolů přicházejích Vánoc. Neuvěřitelné, poprvé se vysílala v roce 2003.

Krnov Krnov

Krnov, Hlavní náměstí

Krnov a převážně jeho historické jádro bylo na konci 2. světové války vážně postiženo. Zbyl jen blok radnice a spořitelny, budov ve středu plochy náměstí. Zmizely celé bloky budov a z několika uliček a náměstí tak vznikl dnešní jednotný prostor Hlavního náměstí. Novobarokně secesní stavba s věží z let 1901-03 byla postavena na místě starší radnice ze 16. století. Věž je vysoká 52 metrů a je kopií radniční věže ve Währingu (Vídeň). Krytina střechy je zajímavě barevně vyskládaná. Na budovu radnice navazuje nepravidelná trojkřídlá dvoupatrová budova městské spořitelny - secesní velmi výstavná budova s bohatě členěnou fasádou z roku 1906-07.

Krnov Krnov

Krnov, Hlavní náměstí

Krnovská synagoga byla postavena roku 1871. Jedná se o stavbu v novorománském slohu, inspirovanou stavbami sefardských židů, s interiérem v maurském stylu. Je připomínkou prosperity místní židovské komunity, v jejíchž řadách bylo mnoho významných krnovských podnikatelů a osobností. Jako jedna z mála v tomto regionu byla uchráněna před zničením v době nacistické okupace - na rozdíl od synagog v Hlubčicích, Ostravě, Opavě, Olomouci a Kroměříži, které byly zapáleny a srovnány se zemí. Zachránilo ji odvážné rozhodnutí městské rady, složené ze sudetských Němců, kteří pomocí lsti obešli příkaz z Berlína synagogu vypálit - budovu adaptovali na městskou tržnici.

Krnov Krnov

Krnov, synagoga

Památku obyvatel, kteří v minulém století museli opustit Krnov – ať už během světových válek nebo po nich, připomíná prázdný železniční vagón na zagradě synagogy. Ať to byli Češi, Židé, Slezané, Řekové či Němci.

Krnov

Krnov, synagoga

Pokračuju na krnovský židovský hřbitov. V letech 1986 - 1990 proběhla jeho částečná likvidace, z části parcely se staly soukromé zahrádky a nejhodnotnější náhrobky byly odprodány a odvezeny. Z původně velkoryse založeného hřbitova dnes zůstalo v majetku židovské obce pouze torzo.

Krnov Krnov

Krnov, židovský hřbitov

Pouze malá část náhrobků má charakter typických židovských deskových náhrobků. Většina náhrobních kamenů a hrobek odpovídá běžně používaným hrobům na křesťanských hřbitovech a textům dominuje němčina, protože tento hřbitov byl založen v době, kdy Židé ve velké míře opouštěli své staré tradice a snažili se plně integrovat do většinové společnosti. Jejich cílem bylo dojít uznání jako řádní Rakušané a později Čechoslováci.

Krnov

Krnov, židovský hřbitov

Pouze jediný náhrobek má charakter tumby – hrobky ve tvaru domečku z kamenných desek se stříškou sedlového tvaru. Tento typ náhrobků byl používán zpravidla u významnějších členů židovské obce (známé jsou tumby pražských rabínů). Krnovská novobarokní tumba náleží lékaři Oskaru Buberovi, který zemřel roku 1910.

Krnov

Krnov, židovský hřbitov

Zachovala se i klasicistní hrobka rodiny Bellak, zakladatelů druhé největší textilky v Krnově. Do mramoru jsou vyryta jména Jakoba a Filippine Bellakových a citát z Písně písní o tom, že milence ani smrt nerozdělí.

 

A zachoval se i pomník osmi vojákům židovského vyznání, kteří zemřeli v krnovském lazaretu v průběhu 1. světové války.

Krnov

Krnov, židovský hřbitov

Oběd mi zpříjemnilo několik místních drzých vrabců - kdybych si na nudle nedávala pozor, brzy bych o ně přišla :-)

Krnov

klasická asijská kuchyně

Nejvýraznějším přírodním výškovým bodem Krnova je vrch Cvilín s kamennou rozhlednou a barokním kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže.

Cvilín Cvilín Cvilín

Cvilín, kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže

Rozhledna Cvilín (též Lichtenštejnova rozhledna) se nachází na severním svahu Předního Cvilínského kopce (441 m) v nadmořské výšce 436 m. Výstavba rozhledny proběhla v letech 1902-1903 podle plánů Ernsta Latzela pro Moravskoslezský sudetský horský spolek za vydatné finanční podpory knížete Lichtenštejna. K otevření došlo 11. června 1903. Původní stavba byla vysoká 35 metrů, neboť měla na vrcholu ještě věžičku, která byla odstraněna při poválečných opravách - dnes je věž vysoká 28 m. Já ale měla smůlu, ještě bylo zavřeno, po rekonstrukci ji otevřeli až 20.8.2021. Ale vypadá nádherně!

Cvilín Cvilín

Cvilín, rozhledna

Musí mi stačit částečné výhledy z různých stran kopce.

Cvilín

Krnov pode mnou

Cvilín

východním směrem k Opavě

Cvilín

na jihozápad

Zpátky se vracím po opačné straně řeky. V Krasnem Poli jsem zajela ke kostelu a protože tam zrovna skončila mše, čekala jsem, až se těch pár místních rozejde, abych si ho mohla nafotit. Ale zaregistroval mne místní farář a pozval mne dovnitř, takže jsem to nakonec měla i s polským výkladem a s povzbuzováním, ať si vše samozřejmě nafotím.

Krásné Loučky/Krasne Pole Krásné Loučky/Krasne Pole Krásné Loučky/Krasne Pole

Krásné Loučky/Krasne Pole

Náhrobní deska rytíře Jana Kobyłky († 1544) je až uvnitř kostela svaté Máří Magdalény. Kamenný náhrobek moravského šlechtice Jana Kobylky z Kobylího ukazuje muže ve zbroji a nápis je český. Původní středověká tvrz, součást středověké vsi Kobylí, později přestavěná na vodní mlýn, stávala na pravém břehu Opavice a nezachovalo se z ní do dnešní doby takřka nic.

 

Ale tím zajímavosti krasneho Pole neskončily. O pouhých 200 metrů dál jsem strávila nádhernou čtvrthodinku pozorováním čápa, kuřat a housat :-)

Krásné Loučky/Krasne Pole Krásné Loučky/Krasne Pole Krásné Loučky/Krasne Pole

Krásné Loučky/Krasne Pole

Hranici jsem opět zkřížila přes most v Linhartovech.

Krásné Loučky/Krasne Pole Krásné Loučky/Krasne Pole Krásné Loučky/Krasne Pole

krajina za Krasnym Polem směrem na Lenarcice

Opavice

Opavice, pomník obětem 1. světové války

 

Rozcestník:

úvod + Město Albrechtice + rozhledna Hraniční vrch - Biskupská kupa - Osoblažský výběžek - Krnov + Cvilín - Karlovice + rozhledna Na Skalce - Anenský vrch nad Andělskou Horou

 

  

copyright Alena