logo
... na kole, pěšky či autem ... fotky, zážitky, odkazy, zkušenosti ...

 

Zlatohorská vrchovina 9.-15.8.2021

na e-kole zapomenutým podhůřím Jeseníků

 

úvod + Město Albrechtice + rozhledna Hraniční vrch - Biskupská kupa - Osoblažský výběžek - Krnov + Cvilín - Karlovice + rozhledna Na Skalce - Anenský vrch nad Andělskou Horou

 

výlet č. 5 - Karlovice + rozhledna Na Skalce

Město Albrechtice - Žáry - Poutní hora - Česká Ves - Jelení - rozhledna Na Skalce - Karlovice - Kamenná bouda - Mořské oko - Kamenná bouda - Staré Purkartice - Vraclávek - Hošťálkovy - Krásné Loučky - Město Albrechtice, celkem 57 km, převýšení 900 m

 

Vypadá to na další krásný den.

Město Albrechtice

Město Albrechtice, golfový areál

Z Města Albrechtice vyrážím rovnou do kopce směrem Žáry, opuštěný areál bývalé plicní léčebny. Smutný to pohled - budovy sanatoria pocházejí přibližně z roku 1900 a dokud fungovaly jako pobočka krnovské nemocnice, byly udržovány ve velmi dobrém stavu. Nechtěla jsem tam sama bloudit, pokud se chcete kouknout jak dopadla privatizace, za kterou nebyl nikdo potrestán, koukněte se na youtube nebo na stránky zapomenuto.cz.

Město Albrechtice, Žáry

Město Albrechtice, plicní léčebna Žáry

Úzounká silnička mne dovedla až do sedla Nad Žáry. Malebné výhledy mne zlákaly ke krátké odbočce na Poutní horu, ač jsem to původně v plánu neměla.

ze sedla Nad Žáry ze sedla Nad Žáry ze sedla Nad Žáry

ze sedla Nad Žáry

Po ukončení třicetileté války spravovali albrechtické panství jezuité. V rámci rekatolizace vybudovali na Poutní hoře (Riemerberg, 706 m) roku 1651 kapli. Účast na poutích však byla tak velká, že byl místo kaple v letech 1733 až 1760 vystavěn poutní kostel. Sláva poutního místa na Poutní hoře zasvěceného Matce Boží ale netrvala dlouho. Císař Josef II. svým výnosem z roku 1782 poutní kostely zrušil. Kostel začal chátrat, jeho vnitřní zařízení bylo zčásti přeneseno do kostela v Městě Albrechticích a Valštejně a poté byl zbořen. Zajímavostí v tomto případě je, že ani na nejstarších katastrálních mapách není zakreslena přesná poloha kostela. Zašlou slávu kdysi významného místa dnes alespoň připomínají informační panely a turistické posezení.

Poutní hora Poutní hora Poutní hora Poutní hora

Poutní hora

Vracím se zpátky na silnici a pokračuju přes Českou Ves na Jelení.

Jelení

přes Českou Ves na Jelení

Součástí farmy v Holčovicích-Jelení je zoopark a za vstup se platí. Taky je zde Africké muzeum - můžete si prohlédnout exponáty lovné zvěře především z Afriky. Ale víc vám neřeknu, já dovnitř nešla.

Jelení

prasátka z farmy Jelení

Pokračuju podél plotu obory stále nahoru a trochu váhám - směrem na Horní Holčovice, přes areál Doléčovacího střediska Psychiatrické léčebny v Opavě je silnička nejkvalitnější, ale smí se tam? Zřejmě ano, když je tam vyznačená turistická trasa. Ale trochu je s tímto v rozporu cedulka ohledně zákazu vstupu a zákazu fotografování.

Jelení

farma Jelení

Horní Holčovice dnes tvoří vlastně jen pár domků, které zde zbyly poté, co byla po II. světové válce většina zdejších starousedlíků odsunuta na západ od našich hranic a dosídlení obce daleko od všeho dění se nezdařilo. Vypadalo to, že vesnice, stejně jako nedaleký Adamov, zcela zanikne, ale v roce 1950 bylo toto místo vybráno jako ideální pro vybudování protialkoholní léčebny. Díky pacientům i vedení ústavu se tak část obce včetně zvoničky a hájovny podařilo zachovat. Každopádně jsem nefotila...

 

Rozhledna Na Skalce u Holčovic stojí na jižním svahu Moravského kopce (782 m) v nadmořské výšce 755 m. Funguje od roku 2013, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 17,5 m a byla postavena podle modelu již neexistující rozhledny na Smrku, na nejvyšší hoře Jizerských hor.

rozhledna Na Skalce u Holčovic

rozhledna Na Skalce u Holčovic

Výhled z ní je pěkný, jen pohledy k severozápadu zakrývá vrch Moravského kopce. Ale na starších fotkách je prostor pod rozhlednou nezalesněný, ale to už dnes není pravda.

rozhledna Na Skalce u Holčovic rozhledna Na Skalce u Holčovic

rozhledna Na Skalce u Holčovic

Vracím se po silničce stejnou trasou a pokračuju až do Karlovic. Mám žízeň a hlad, tam snad něco seženu.

Hospůdka u rybníčku

Hospůdka u rybníčku

S plným žaludkem se zase mohu vrátit mimo civilizaci :-) Silnička ke Kamenné boudě je sice normální silnice 3. třídy, ale připadáte si jak na lesní cestě za zákazem vjezdu motorových vozidel. Nikde nikdo. Lesy tu částečně zlikvidoval kůrovec, ale to nejhorší mají už za sebou.

ke Kamenné boudě ke Kamenné boudě ke Kamenné boudě ke Kamenné boudě ke Kamenné boudě

od suchého poldru Jelení ke Kamenné boudě

Karlovické jezírko, nazývané Mořské oko, nevzniklo přirozenou cestou. Na konci 19. století zde byl břidlicový lom, těžila se zde kvalitní břidlice na výrobu školních tabulek, na které dříve děti psaly ve škole, a samozřejmě kvalitní střešní krytiny, která se vyvážela do Pruska a Haliče. Koncem 19.stol. těžaři narazili na silný spodní pramen, který lom rychle zatopil a tak musela být těžba ukončena.

Mořské oko Mořské oko Mořské oko

Mořské oko

Z plošinky se nabízí výhledy do okolí.

Mořské oko Mořské oko Mořské oko

výhledy do okolí

To jsem si musela vyfotit :-)

Mořské oko Mořské oko

Mořské oko

Vracím se zpátky k silnici kolem Kamenné boudy.

u Kamenné boudy u Kamenné boudy

u Kamenné boudy

Pokračovat budu přes Staré Purkratice, Vraclávek a Hošťálkovy do Krásných Louček.

nad Starými Purkarticemi Staré Purkartice Staré Purkartice

Staré Purkartice, stával tu kostel Nejsvětější Trojice, zbořen byl v roce 1986

Vraclávek

Vraclávek, po původních deskách obětí 1. sv. války zbyly jen šrouby a byla vyretušována jména padlých

Hošťálkovy

Hošťálkovy, krásně opravená chalupa

Hošťálkovy

Hošťálkovy, kostel sv. Michala

Hošťálkovy

Hošťálkovy, zámek

 

Rozcestník:

úvod + Město Albrechtice + rozhledna Hraniční vrch - Biskupská kupa - Osoblažský výběžek - Krnov + Cvilín - Karlovice + rozhledna Na Skalce - Anenský vrch nad Andělskou Horou

 

  

copyright Alena